post

زبان برنامه نویسی در سال ۱۴۰۰

یکی از بهترین مهارت های امروز جهان برای داشتن شغل و درآمد خوب دانستن زبان برنامه نویسی در سال ۱۴۰۰ است. امروزه تقریباً در همه صنایع از رایانه استفاده می شود. این ماشین ها طیف گسترده ای از کاربردها را دارند ، از “خلبان اتوماتیک” در هواپیما گرفته تا “سرعت سنج” روی دوچرخه ها و در واقع کامپیوترها ما را از طرق مختلف محاصره کرده اند. Read More