بروزرسانی آفلاین ویندوز از طریق شبکه‌ی محلی

در برخی کشورها و شهرها بروزرسانی آفلاین ویندوز از طریق شبکه‌ی محلی با Delivery Optimization با کمک اینترنت سریع نیست و حتی اگر رایانه های موجود در شبکه خانگی ، شبکه اداری و غیره به اینترنت دسترسی داشته باشند ، بارگیری به روزرسانی ها به صورت جداگانه در همه سیستم های ویندوز ایده خوبی نیست. بهتر است برای کاهش مصرف اینترنت و افزایش سرعت کار ، به روزرسانی ها را از طریق سیستم بارگیری کنید. Read More