post

چطور باید فهمید که کدام زبان برای یادگیری مناسب است؟

زبانی مناسب برای یادگیری که برای شخص جالب است. زیرا با شروع آموزش باید زمان مشخصی به آموزش اختصاص یابد. ولی چطور باید فهمید که کدام زبان برای یادگیری مناسب است؟ انتخاب یک زبان برنامه نویسی برای یادگیری فقط به دلیل محبوب بودن آن دلیل قانع کننده ای به نظر نمی رسد. اگر علاقه ای به این زبان یا استفاده از آن نباشد ، انگیزه یادگیری از بین می رود. بنابراین ، بهتر است قبل از انتخاب مسیر شغلی و انتخاب زبان برنامه نویسی ، به اندازه کافی تحقیق کنید. Read More