post

فناوری بلاکچین

مشکلی که در بیشتر توصیفات فناوری بلاکچین وجود دارد این است که آنها جزئیات بیشتری را نسبت به موارد مهم ارائه می دهند که باعث سردرگمی افراد می شود.

فناوری بلاکچین از کلمات blak and Chain تشکیل شده است. این فناوری در واقع یک زنجیره بلوک است.

به طور کلی بلاک چین نوعی سیستم اطلاعاتی و گزارشگری است. تفاوت آن با سیستم های دیگر این است که اطلاعات ذخیره شده در این نوع سیستم بین تمام اعضای شبکه به اشتراک گذاشته می شود و با استفاده از رمزگذاری ، حذف و دستکاری اطلاعات ثبت شده تقریباً غیرممکن است. Read More